Chào mừng bạn đến với Biletlingo.com

Nhị ngữ là cách học ngoại ngữ bằng cách học tập cùng lúc ít nhất hai từ, hai cụm từ hoặc hai câu liên tiếp do người bản ngữ sử dụng. Những từ, cụm từ hoặc câu này có thể được ngăn cách bởi các từ như: “or”, “and” hoặc các biểu tượng, kí hiệu khác trong tiếng Anh; hoặc các từ, biểu tượng, kí hiệu tương đương trong tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác.

Nhị ngữ được đặt tên tiếng Anh là “Bilet”, phát âm là /ˈbailət/.

Vị trí của các từ, các cụm từ của Nhị ngữ có thể đổi chỗ cho nhau nếu vẫn đúng do người bản ngữ sử dụng.

Các văn bản viết, hình ảnh của các từ, các cụm từ hoặc các câu của Nhị ngữ có thể được trình bày theo một trong các cách sau đây:

  • Được sắp xếp với nhau theo chiều ngang, dưới dạng dòng;
  • Được sắp xếp với nhau theo chiều dọc, dưới dạng cột;
  • Được sắp xếp cạnh nhau theo đường chéo của đa giác hoặc quanh một hình tròn.

Biletlingo là hệ thống phổ biến Nhị ngữ đến những người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.

Biletlingo gồm: Công ty TNHH Nhị ngữ – Bilet, trang thông tin điện tử www.biletlingo.com, sách “Thực hành đánh vần tiếng Anh bằng Nhị ngữ”, bộ sách “Từ vựng Nhị ngữ”, trang Fanpage có tên “Biletlingo – Ngôn ngữ Nhị ngữ” và ứng dụng Biletlingo chạy trên điện thoại. Trong tương lai, hệ thống Biletlingo còn bao gồm các nội dung, chương trình khác có tên gắn với chữ: BiletlingoNhị ngữ và/hoặc Bilet.