Ứng dụng “Biletlingo”

Triết lý của ứng dụng trên điện thoại:

“The more you practice, the better you get;

The better you get, the better you’d better get.”

Trong giai đoạn đầu, ứng dụng “Biletlingo” gồm hai ứng dụng cài đặt trên nền tảng iOS và Android của điện thoại.

Ứng dụng Biletlingo phiên bản 1 được phát triển dựa trên nội dung của ba bộ từ vựng bằng tranh đã đề cập nhằm giúp người học luyện nghe phát âm của người bản ngữ và ôn tập các từ, cụm từ trong đó.

Ứng dụng cũng bao gồm các ví dụ gắn với “How to” để thực hành cách dùng các từ, cụm từ Nhị ngữ do người bản ngữ sử dụng. Các ví dụ này được thiết kế không có phần phát âm để người học luyện tập thói quen tư duy bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, công cụ tìm kiếm Google cũng được nhúng trong ứng dụng Biletlingo để hiển thị các hình ảnh giúp người học dễ nhớ hơn.

Ứng dụng đã có mặt trên App Store và Google Play