Sách “Thực hành đánh vần tiếng Anh bằng Nhị ngữ”

Triết lý của cuốn sách:

“Spelling is the first step to reading,

Reading is the first step to learning,

Learning is the first step to success.”

Nội dung cuốn sách được viết dựa trên việc khám phá và khai thác những phần trùng lặp về từ vựng và phát âm giữa hai ngôn ngữ nên một số âm đặc trưng của tiếng Anh được so sánh và chuyển sang âm tiếng Việt tương đương.

Cuốn sách chủ yếu tập trung nâng cao khả năng thực hành nên không đi sâu vào phần lý thuyết. Nền tảng học thuật của cuốn sách dựa trên cơ sở phân tích nội dung và phân tích diễn ngôn với mục đích duy nhất giúp người học “Study easier & faster”. Các ví dụ minh họa được chọn lọc từ bộ từ điển của Oxford và các tài liệu trên Internet (riêng phần phiên âm có đối chiếu với từ điển của Cambridge).

Sách gồm 9 chương, 376 trang do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia ấn hành với các nội dung sau:

  • Chương IBảng chữ cái và phiên âm quốc tế
  • Chương IIMột nguyên âm hoặc một phụ âm tạo thành các âm khác nhau
  • Chương IIIÂm tiết và cách phát âm từ một âm tiết
  • Chương IVChữ trộn và chữ ghép
  • Chương VChuyển đổi danh từ và cách đọc các từ đuôi -ED
  • Chương VITrọng âm và cách xác định trọng âm
  • Chương VIINhận biết trọng âm “Kiểu Việt Nam” và một vài lưu ý khác
  • Chương VIIIChữ câm, từ rút gọn và từ đồng âm
  • Chương XILuyện tập phát âm

Đặc biệt, sách có phần chỉ dẫn được sắp xếp khoa học nhằm giúp tra cứu nhanh và tập trung thực hành các nội dung từ đơn giản đến phức tạp như: Cách đọc các âm nguyên âm, các âm phụ âm; Quy tắc đọc tất cả các từ một âm tiết; Ví dụ thực hành đọc tất cả các chữ trộn phụ âm đầu và các chữ trộn phụ âm cuối; Âm Soa; Các quy tắc nhận biết trọng âm và ngoại lệ của chúng với các ví dụ bằng Nhị ngữ. Hầu hết các nội dung và cách tiếp cận chưa có trong bất cứ cuốn sách hoặc tài liệu nào!

 

Mục đích của cuốn sách này nhằm giúp người học không chỉ biết đọc đúng các từ tiếng Anh mà có thể tự luyện để thực hành lưu loát.

Giá của sách: 250.000vnđ