Ra mắt “Cách học tiếng Anh bằng Nhị ngữ” tại Trung tâm văn hóa ULIS – Jonathan KS Choi, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 26/10, tác giả Nguyễn Tiến Nùng và “nhóm phát triển” chính thức giới thiệu với công chúng “Cách học tiếng Anh bằng Nhị ngữ”.

Tiếp cận phương pháp học tiếng Anh mới lạ bằng “nhị ngữ

Buổi ra mắt cách học tiếng Anh bằng Nhị ngữ. Ảnh:dantri.com.vn

Đây là phương pháp học tiếng Anh mới, được nghiên cứu trong nhiều năm, viết thành sách và ứng dụng trên thiết bị di động.