Điều khoản sử dụng Ứng dụng

Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng Biletlingo (sau đây gọi là “Ứng dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều khoản sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”). Những Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Biletlingo và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng Biletlingo.

Vui lòng xoá bỏ vĩnh viễn Ứng dụng từ các thiết bị của bạn nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các Điều khoản sử dụng này.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CÙNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TẠI WEBSITE: www.biletlingo.com   TRƯỚC KHI TẢI ỨNG DỤNG XUỐNG HOẶC ĐANG SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TRONG LẦN ĐẦU TIÊN.

 1. Giải thích từ ngữ
  1. Hệ thống Biletlingo gồm: Công ty TNHH Nhị ngữ – Bilet, trang thông tin điện tử biletlingo.com , sách “Thực hành đánh vần tiếng Anh bằng Nhị ngữ”, bộ sách “Từ vựng Nhị ngữ”, trang Fanpage có tên “Biletlingo – Ngôn ngữ Nhị ngữ” và Ứng dụng Biletlingo chạy trên điện thoại. Trong tương lai, hệ thống Biletlingo còn bao gồm các nội dung, chương trình khác có tên gắn với chữ: Biletlingo, Nhị ngữ và/hoặc Bilet.
  2. Công ty TNHH Nhị ngữ – Bilet, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam và có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108577932.
  3. Ứng dụng Biletlingo là một phần mềm học tiếng Anh nhằm giúp bạn học một cách dễ dàng và nhanh hơn. Ứng dụng tên là Biletlingo và chứa các bộ từ vựng được sắp xếp theo các chủ đề khác nhau. Ứng dụng cho phép bạn nhìn hình ảnh, nghe người bản ngữ phát âm, đọc phiên âm quốc tế và có thể tham khảo các bài viết, hình ảnh của các từ, cụm từ Nhị ngữ. Ứng dụng cũng cho phép người học nghe các ví dụ “How to” bằng cách chạm tay vào dòng chữ và xem được các bài viết và/hoặc hình ảnh của các ví dụ này nhờ nhấn vào công cụ tìm kiếm Google được nhúng trong ứng dụng. Hiện nay, Ứng dụng gồm 5 bộ từ vựng Nhị ngữ: Bộ về Rau – Củ – Quả; Bộ về Cơ thể người – Các hệ cơ quan của người; Bộ về Động vật – Các loài; Bộ về Hoa – Cây – Cỏ và Bộ về Thể dục – Thể thao – Trò chơi. Chúng tôi sẽ bổ sung các chủ đề khác trong thời gian tới.
 2. Điều khoản sử dụng Ứng dụng
  1. Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn là một cá nhân về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin của bạn, như là tên, địa chỉ email khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào về danh tính theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi. Nếu các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thay đổi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ email, hoặc nếu bạn muốn hủy tài khoản, xin vui lòng cập nhật chi tiết bằng cách gửi yêu cầu đến chúng tôi. Chúng tôi, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện thay đổi theo yêu cầu trong ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về thay đổi.
  3. Bạn có thể tải Ứng dụng và trải nghiệm một phần nội dung dùng thử khi cung cấp cho chúng tôi email của bạn. Ngay sau khi bạn đăng ký bằng email, chúng tôi sẽ gửi một email kích hoạt tài khoản cho bạn. Bạn chỉ cần nhấn vào đường dẫn trong email để kích hoạt tài khoản sử dụng và đăng nhập bằng email và mật khẩu mà bạn đã chọn.
  4. Bạn có thể chọn mua một phần hoặc toàn bộ các nội dung của Ứng dụng bằng cách thanh toán cho chúng tôi. Giá của Ứng dụng được tính theo năm và thời hạn sử dụng Ứng dụng được chúng tôi thiết lập cho mỗi người dùng, tùy theo chính sách của chúng tôi đối với sản phẩm, dịch vụ mà bạn đã mua. Trong trường hợp có bất cứ thắc mắc nào về thời hạn sử dụng, bạn phải gửi thông báo cho chúng tôi trong vòng 15 kể từ ngày kích hoạt tài khoản. Sau thời hạn đó, bạn mặc nhiên đồng ý với thời hạn sử dụng mà chúng tôi đã đặt ra cho tài khoản của bạn.
  5. Chỉ có bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và phải đảm bảo không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản. Bạn không được quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ các bên nào khác. Bạn phải giữ mật khẩu tài khoản và mọi thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn một cách an toàn và bảo mật.
  6. Bạn chỉ có một tài khoản Biletlingo và có thể cài đặt trên nhiều thiết bị do chính bạn sở hữu và có email đăng ký tài khoản sử dụng thiết bị trùng với email mà bạn đã đăng ký với chúng tôi.
  7. Bạn cần lưu ý rằng bạn sẽ không thể khôi phục lại những danh mục đã mua khi xóa, cài lại Ứng dụng và cũng không thể sử dụng những nội dung đó trên những thiết bị khác do bạn sở hữu nếu bạn mua sản phẩm mà không đăng nhập bằng tài khoản của Biletlingo.
  8. Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Ứng dụng chỉ cho mục đích học tiếng Anh. Bạn không được phép lạm dụng hoặc sử dụng Ứng dụng cho các mục đích gian lận hoặc để gây bất tiện cho người khác.
  9. Bạn không được phép làm tổn hại, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng dụng và/hoặc Website hoặc cố tình đe dọa, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng dụng và/hoặc Website bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải xuống sai phiên bản của Ứng dụng trên thiết bị của bạn. Chúng tôi bảo lưu các quyền ngăn cấm bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, nếu bạn sử dụng Ứng dụng với một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc nếu bạn sử dụng Ứng dụng cho các mục đích khác với mục đích mà Ứng dụng hướng tới. Bạn cam kết rằng bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập mà bạn được phép sử dụng.
  10. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng phụ thuộc vào Điều khoản & Điều kiện có thể được bổ sung tùy từng thời điểm. Đồng thời, bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn cũng đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi.
  11. Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin để sử dụng và chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
  12. Chúng tôi có thể, theo chính sách riêng của chúng tôi, đưa ra các khuyến mại mà bạn có thể đổi lại các lợi ích liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng các khuyến mại đúng mục đích và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển nhượng khuyến mại dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các khuyến mại không thể quy đổi thành tiền và có thể hết hạn vào một ngày thực tế, thậm chí trước khi bạn sử dụng.
 • Thanh toán
  1. Chúng tôi quy định mức phí cho mỗi lần tải xuống và/hoặc sử dụng Ứng dụng cho các chủ đề liệt kê ở mục 1.3 và các chủ đề. Chúng tôi sẽ thông báo giá của từng Chủ đề trên Ứng dụng vào từng thời điểm để bạn quyết định xem bạn có muốn sử dụng Ứng dụng nữa hay không.
  2. Các mức giá được áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi có thể được tìm thấy trên Website và thông qua Ứng dụng. Chúng tôi có thể bổ sung hoặc cập nhật mức giá vào từng thời điểm. Trong trường hợp giá của từng chủ đề trên Ứng dụng có sự khác nhau so với giá trên Website thì giá trên Ứng dụng được xác nhận là mức giá cuối cùng.
  3. Bạn có thể thanh toán Ứng dụng đối với các phần chủ đề không miễn phí bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác. Trong trường hợp bạn chọn thanh toán bằng thẻ, bạn có thể phải đăng ký một Thẻ tương thích với Ứng dụng đang được sử dụng.
  4. Trong trường hợp Thẻ được sở hữu bởi một người khác, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có tất cả các chấp thuận cần thiết trong việc dùng Thẻ này để thanh toán cho việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Biletlingo. Sau khi việc thanh toán hoàn tất, bạn xác nhận rằng bạn đã tìm hiểu kỹ và chấp thuận sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi mà không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.
  5. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác thực và chấp nhận thông tin trên Thẻ của bạn khi bạn đăng ký lần đầu tiên với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
  6. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện lệnh “giữ tiền” một cách hợp lý, đây không phải là một chi phí sẽ được tính vào Thẻ của bạn mà chỉ dùng cho việc xác thực cách thức thanh toán của Thẻ. Phần “giữ tiền” trong tài khoản của bạn chính là “khoản tiền được đang xử lý”. Lệnh “giữ tiền” là một cách thức để ngăn chặn việc sử dụng Thẻ của bạn một cách trái phép hoặc gian lận.
 1. Trách nhiệm của chúng tôi
  1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do Nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi gây ra.
  2. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp và hợp lý để Ứng dụng an toàn và không có vi rút và không có lỗi. Tuy nhiên, dù công nghệ của chúng tôi có tiên tiến cũng không thể đảm bảo hoàn hảo một cách tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu của chúng tôi, cũng như không đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền đến chúng tôi.
  3. Ứng dụng có thể bị giới hạn, trì hoãn, và các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Internet và thông tin điện tử bao gồm thiết bị được sử dụng bởi bạn hoặc Nhà cung cấp có lỗi, không kết nối, ngoài phạm vi, tắt hoặc không hoạt động. Chúng tối không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc trì hoãn, giao hàng thất bại, hư hại hoặc mất mát từ các vấn đề này.
 2. Bồi thường

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho chúng tôi, các bên cung cấp li-xăng của công ty, các đơn vị liên kết, nhân viên, giám đốc, nhân viên, luật sư và các đại lý của chúng tôi được miễn trừ đối với mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và tổn thất (bao gồm phí và chi phí của luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc sử dụng Dịch vụ của bạn và/hoặc Ứng dụng, các giao dịch của bạn với bên cung cấp thứ ba, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ, hoặc (b) việc vi phạm và xâm phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ quy định hoặc pháp luật hiện hành, mà có thể được viện dẫn ở đây hoặc (c) sự vi phạm bất kỳ các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bên thứ ba đã sắp xếp thông qua Ứng dụng, hoặc (d) việc sử dụng hoặc lạm dụng Ứng dụng. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường sẽ tiếp tục tồn tại sau khi Điều khoản sử dụng và việc sử dụng của bạn trên Ứng dụng và/hoặc Website đã chấm dứt.

 1. Cấp phép/Li-xăng

Phụ thuộc vào sự tuân thủ của bạn với Điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không được chuyển nhượng, không thể chuyển giao, không được cấp phép lại, có thể hủy bỏ để tải xuống hoặc cài đặt một bản sao Ứng dụng trên một thiết bị di động đơn nhất mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và để chạy bản sao Ứng dụng này chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn.

 • Chấm dứt
  1. Việc sử dụng Ứng dụng chấm dứt khi hết thời hạn quy định tại mục 3.1 mà bạn và Biletlingo không tiếp tục tiến hành các thủ tục gia hạn.
  2. Bạn không có nghĩa vụ phải sử dụng Ứng dụng và đơn giản có thể chọn ngừng sử dụng Ứng dụng bất cứ lúc nào bằng cách hủy tài khoản của bạn và xóa vĩnh viễn Ứng dụng trên thiết bị của bạn, do đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng dụng của bạn. Điều khoản này sẽ tự động chấm dứt khi bạn xóa vĩnh viễn Ứng dụng khỏi thiết bị.
  3. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của bạn bằng cách thông báo chúng tôi về ý định hủy tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc chấm dứt trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc.
  4. Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ ngay lập tức, hạn chế hoặc chấm dứt Điều khoản sử dụng và việc sử dụng Ứng dụng của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ các điều khoản của Điều khoản này hoặc pháp luật và quy định hiện hành.
 • Các quy định khác
  1. Việc chúng tôi từ bỏ hoặc chưa hoặc không tuyên bố về sự vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào quy định bởi Điều Khoản Sử Dụng hoặc pháp luật hiện hành, không thể được xem là cấu thành của một sự từ bỏ đối với bất kỳ vi phạm tiếp theo nào của bất kỳ điều khoản tại đây.
  2. Điều khoản sử dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và có thể được dịch sang tiếng Anh. Trong trường hợp có bản tiếng Anh, bản tiếng Việt vẫn được ưu tiên áp dụng.
  3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều sử dụng này này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản này hoặc một phần của nó, theo bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định của luật, sẽ được coi là không tạo thành một phần của Điều khoản sử dụng này nhưng tính hợp pháp, tính hợp lệ hoặc tính thực thi của phần còn lại của Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.
  4. Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và được giải thích theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Nếu không được giải quyết trong vòng 45 ngày (Bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày tranh chấp phát sinh, tranh chấp đó sẽ được phân xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC (bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) bởi một (01) trọng tài viên theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm xảy ra tranh chấp và ngôn ngữ trọng tài được sử dụng là tiếng Việt.
  5. Điều khoản sử dụng này có thể được bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng và/hoặc Email về các bổ sung, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi của Điều khoản sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi nhận được thông báo này sẽ tạo thành sự đồng ý và chấp nhận pháp lý đối với các bổ sung, chỉnh sửa, và/hoặc thay đổi.