Điều khoản & Điều kiện

Chào mừng bạn đến với BILETLINGO – Trang thông tin điện tử và Ứng dụng do Công ty Nhị ngữ – Bilet sở hữu và/hoặc nắm quyền điều hành.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi. Sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng được cung cấp bởi Biletlingo có địa chỉ tại:

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi

Bằng việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện dưới đây:

 • Không được sử dụng trái phép sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi. Chẳng hạn: Không được gây trở ngại cho sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi bằng cách không thông qua giao diện và các hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.
 • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.
 • Việc bạn sở hữu sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi không có nghĩa bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập.
 • Trang thông tin điện tử và Ứng dụng của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của Biletlingo. Việc liên kết đến bất cứ Trang thông tin điện tử và Ứng dụng nào như thế không có nghĩa là Biletlingo đã chấp thuận hoặc tán thành đối với các Trang thông tin điện tử và Ứng dụng đó, hoặc với nội dung của các Trang thông tin điện tử và Ứng dụng đó, hoặc các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng trên các Trang thông tin điện tử và Ứng dụng đó. Chỉ duy nhất đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung đó.
 • Trừ khi được Biletlingo đồng ý bằng văn bản, bạn không được sao chép, sao lại, tái bản, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phát tán dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và/hoặc các tài liệu đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này.
 • Bạn có thể tải xuống các thông tin và/hoặc các tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này để bạn sử dụng cá nhân, nhưng luôn luôn với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền và/hoặc các quyền khác của Biletlingo gắn với các thông tin và/hoặc các tài liệu đó. Các Điều khoản & Điều kiện này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lô gô nào được sử dụng trong sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi.
 • Bạn không được phát tán, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và/hoặc các đoạn phim, cho các mục đích kinh doanh và/hoặc công cộng, khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Biletlingo.
 • Liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.
 • Một số các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các quy định về an toàn hoặc giao thông.

Thời gian hoạt động

Thời gian hoạt động của Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này kéo dài 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, Biletlingo bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Chúng tôi sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không thể sử dụng được thông qua việc đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại và/hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

Tài khoản người sử dụng

Bạn sẽ đăng ký và được cung cấp một Tên truy cập tài khoản để có thể mua và/hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này. Bạn sẽ giữ bí mật Tên truy cập tài khoản này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tên truy cập tài khoản này của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai theo bất cứ cách thức nào.

Biletlingo không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc Tên truy cập tài khoản bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn phải lập tức thông báo cho chúng tôi bất cứ trường hợp nào mà Tên truy cập tài khoản của bạn bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật Tên truy cập tài khoản này và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tên truy cập tài khoản này và mật khẩu của bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nhãn hiệu, tên thương mại, lô gô, biểu tượng và tên miền đặt trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này là tài sản của Biletlingo và/hoặc các đối tác khác (nếu có).

Các hình ảnh đặt trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này là tài sản của Biletlingo hoặc được Biletlingo sử dụng theo sự đồng ý của chủ sở hữu.

Không có điều gì trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này có thể được hiểu là, dù là ngầm định hay cách khác, cho phép sử dụng hoặc bất cứ quyền sử dụng nào liên quan đến bất cứ nhãn hiệu, tên thương mại, lô gô, biểu tượng và tên miền đặt trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Biletlingo hoặc bên thứ ba sở hữa các nhãn hiệu hoặc tên thương mại đặt trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này.

Bạn hoàn toàn không được sử dụng bất cứ nhãn hiệu, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này hoặc bất cứ nội dung nào khác có trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này, trừ các trường hợp được quy định trong các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.

Trừ khi được cho phép cụ thể, bạn không được sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này, bạn cũng không được ủy quyền cho bất cứ người nào sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này. Bất cứ việc sử dụng không được phép nào đối với các hình ảnh này có thể vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu, quyền riêng tư và các quy định về thông tin khác.

An toàn của Trang thông tin điện tử và Ứng dụng và Ứng dụng Biletlingo

Khi sử dụng Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này, bạn cam kết:

 • Không sử dụng Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Đảm bảo rằng tất cả các thông tin được đưa lên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này là đầy đủ, chính xác, có thật, phù hợp và nhất quán với các tài liệu chứa đựng các thông tin này. Vi phạm điều này sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong quy trình xử lý hoặc các thông tin điện tử được đưa lên bị loại bỏ. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí phát sinh do việc đưa thông tin giả mạo hoặc sai.
 • Không tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc làm hại Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này bằng bất cứ hình thức hay phương tiện nào như các công cụ tấn công, virút và chương trình máy tính có chứa các mã có thể gây hỏng máy tính. Bất cứ cố gắng nào để thực hiện các hành vi như vậy đều khiến bạn phải chịu sự truy tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Không xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành vi dưới đây:
 • Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập.
 • Thay đổi thông tin của phần tiêu đề (header) của bộ giao thức điều khiển truyền vận (TCP/IP) hoặc bất cứ phần thông tin nào của phần tiêu đề trong bất cứ thư điện tử hay nhóm thông tin được đăng tải.
 • Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm điểm yếu của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh hoặc biện pháp nhận dạng mà không được Biletlingo cho phép bằng văn bản.
 • Cố gắng can thiệp vào sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng được cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng.

Không chịu trách nhiệm và Miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù thực hiện mọi sự cẩn trọng, chúng tôi không cam kết rằng Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này sẽ hoạt động không có lỗi hoặc hoàn toàn không có vi-rút, Trojan hoặc các mã độc hại khác.

 

Biletlingo không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào xảy ra cho thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập vào, sử dụng, hoặc xem lướt qua Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này hoặc việc bạn tải xuống bất cứ tài liệu, dữ liệu, các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các đoạn video, hoặc các tập tin âm thanh nào từ Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này hoặc phát sinh liên quan đến việc chậm thực hiện, lỗi, thiếu sót, bị gián đoạn, lỗi, vi-rút máy tính, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dữ liệu, hoặc lỗi hệ thống hoặc đường truyền.

Biletlingo cũng từ chối mọi trách nhiệm đối với: (1) Bất cứ tổn thất nào hoặc không có khả năng lấy lại các dữ liệu hoặc thông tin vì bất cứ lý do gì và bao gồm việc không chuyển được, việc sử dụng không đúng mục đích hoặc việc chuyển sai do kết quả của bất cứ sự gián đoạn, ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này; (2) Bất cứ sự sai sót của các thông tin hoặc nguồn tài nguyên có sẵn, nhận được hoặc được chuyển thông qua Trang thông tin điện tử và Ứng dụng; (3) Bất cứ trục trặc, khuyết điểm hoặc sai sót của Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này; và (4) Bất cứ sự chậm trễ hoặc không có khả năng trong việc cung cấp dịch vụ của Biletlingo tại Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này theo các Điều khoản & Điều kiện do bất cứ khuyết điểm hoặc hỏng hóc về điện tử, cơ khí, hệ thống, xử lý dữ liệu hoặc viễn thông, thiên tai, xáo trộn dân sự hoặc bất cứ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Biletlingo.

Trong bất cứ trường hợp nào, Biletlingo cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc do hệ quả của, hoặc tổn thất kinh tế phát sinh từ hoặc có liên quan hoặc có thể quy cho:

 • Bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Trang thông tin điện tử và Ứng dụng hoặc dịch vụ này, hoặc tin cậy vào những thông tin trên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này.
 • Bất cứ sự hỏng hóc, sai sót, bỏ sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền dữ liệu; và/hoặc.
 • Bất cứ vi-rút máy tính hoặc hoặc các mã độc hại, hoặc các đoạn mã, chương trình hay một lệnh riêng lẻ bằng ngôn ngữ lập trình mà kết quả là một chuỗi lệnh bằng ngôn ngữ máy tính (Macro) mang tính chất làm hỏng hoặc phá hủy khác có thể ảnh hưởng đến các thiết bị, chương trình máy tính hoặc các tài sản khác của bạn.

Bồi thường

Bằng việc truy cập vào Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này, bạn đồng ý bồi thường cho Biletlingo, giữ cho Biletlingo khỏi mọi thiệt hại và bảo vệ Biletlingo khỏi bất cứ khiếu nại, hành động hoặc đòi hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này hoặc dịch vụ tại Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này, hoặc do việc bạn vi phạm các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.

Sửa đổi và chấm dứt sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi

Biletlingo không ngừng thay đổi và cải tiến sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của Biletlingo.

Bạn có thể ngừng sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi rất tiếc khi bạn không còn sử dụng sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi nữa. Biletlingo cũng có thể ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi bất kỳ thời điểm nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của mình và việc bảo đảm quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng nào đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước một cách hợp lý và tạo cơ hội để đưa thông tin ra khỏi sản phẩm, dịch vụ và Ứng dụng đó.

Sửa đổi, bổ sung các Điều khoản & Điều kiện

Biletlingo có thể sửa đổi và bổ sung nội dung các Điều khoản & Điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước cho bạn. Bằng việc sử dụng Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo hoặc chấp thuận bất cứ sửa đổi hoặc bổ sung nào với các Điều khoản & Điều kiện (nếu có).

Các sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên Trang thông tin điện tử và Ứng dụng này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang thông tin điện tử và Ứng dụng sau thời gian đó, bạn được xem là đã chấp nhận các sửa đổi, bổ sung đó.

Luật điều chỉnh và Cơ quan giải quyết tranh chấp

Sự thỏa thuận giữa Biletlingo và bạn trong các Điều khoản & Điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Điều khoản & Điều kiện này (“Tranh chấp”), mỗi bên nỗ lực tối đa để thảo luận các vấn đề với mục đích giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa giải.

Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 45 ngày (Bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày tranh chấp phát sinh, tranh chấp đó sẽ được phân xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC (bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) bởi một (01) trọng tài viên theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm xảy ra tranh chấp và ngôn ngữ trọng tài được sử dụng làc tiếng Việt.

Cam kết và chấp nhận của bạn

Tôi đã đọc Điều khoản & Điều kiện này và đồng ý với tất cả các nội dung bên trên và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của nội dung bên trên. Bằng việc nhấp vào nút “Đăng ký ngày” hoặc bất kỳ thao tác nào tương tự, tôi hiểu rằng tôi chấp nhận tạo ra một chữ ký điện tử mà tôi hiểu rằng nó có giá trị và hiệu lực như tôi ký trực tiếp bằng tay.