Bộ “Từ vựng Nhị ngữ” bằng tranh

Triết lý của bộ từ vựng:

“Correct pronunciation is the key to speaking clearly;

Reading is the key to acquiring vocabulary effectively;

And vocabulary is the key to communicating fluently.”

Nội dung được giới thiệu lần đầu của bộ “Từ vựng Nhị ngữ” gồm 3 cuốn sách:

 • Cuốn 1: “Từ vựng Nhị ngữ về Rau – Củ – Quả”Nội dung cuốn 1 gồm 52 trang đề cập đến: Rau – Nấm; Rau thơm – Gia vị và Củ – Quả .
 • Cuốn 2: “Từ vựng Nhị ngữ về Cơ thể người – Các hệ cơ quan của người”Nội dung cuốn 2 gồm 54 trang đề cập đến các bộ phận của: Đầu – Mặt; Phần thân – Các chi; Chỉ tay – Tướng tay; Não – Năm giác quan và Các hệ cơ quan của người – Các cơ quan nội tạng.
 • Cuốn 3: “Từ vựng Nhị ngữ về Động vật – Các loài”Nội dung cuốn 3 gồm 82 trang đề cập đến: Động vật rừng – Động vật biển; Chim – Loài gặm nhấm; Côn trùng – Loài chân đốt; Loài lưỡng cư – Loài bò sát và Gia súc – Gia cầm.

Ba bộ từ vựng trên nằm trong kho hơn 10.000 từ tiếng Anh đã được tác giả tìm kiếm, chọn lọc, sắp xếp theo Nhị ngữ và đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận bản quyền. Để dễ luyện tập phát âm và tăng cường khả năng lưu loát khi giao tiếp, hầu hết các từ, cụm từ đã được bổ sung bằng các ví dụ gắn với “How to”. Các ví dụ này đều có thể kiểm tra tính chính xác trong cách dùng nhờ hỗ trợ của các công cụ tìm kiếm trên mạng.

Bên cạnh đó, cả ba bộ từ vựng này đều được trình bày công phu, vẽ bằng kỹ thuật véc-tơ nhằm tránh những vi phạm bản quyền của các tác giả khác và in trên giấy Cochet 150, bìa cứng bồi các tông.

Giá sách:

 • Từ vựng Nhị ngữ về Rau – Củ – Quả”:
  • 80.000VNĐ
 • Từ vựng Nhị ngữ về Cơ thể người – Các hệ cơ quan của người”:
  • 85.000VNĐ
 • Từ vựng Nhị ngữ về Động vật – Các loài”:
  • 115.000VNĐ