Báo giá – Khuyến mãi

SÁCH NHỊ NGỮ

Thực hành
đánh vần tiếng Anh
bằng Nhị ngữ

250.000VNĐ/QUYỂN

Từ vựng Nhị ngữ
về
Rau - Củ - Quả

80.000VNĐ/QUYỂN

Từ vựng Nhị ngữ về Cơ thể người – Các hệ cơ quan của người

85.000VNĐ/QUYỂN

Từ vựng Nhị ngữ
về
Động vật - Các loài

115.000VNĐ/QUYỂN

ỨNG DỤNG BILETLINGO

TÍCH HỢP CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLE

Bộ từ vựng về
Rau - Củ - Quả

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về Cơ thể người –
Các hệ cơ quan của người

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Động vật - Các loài

89.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Thể dục - Thể thao - Trò chơi

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Hoa - Cây - Cỏ

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Thực phẩm - Đồ uống

89.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Thịt - Cá - Hải sản

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về Đường xá -
Các phương tiện vận tải

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Bóng đá - Luật thi đấu

109.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Viết trang trọng - Cách viết gọn

22.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Chào hỏi - Diễn đạt hàng ngày

45.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Tiếng Anh cho trường học

---

Bộ từ vựng về
Toán học - Vật lý

---

Bộ từ vựng về
Các thì động từ - Câu điều kiện

---

Bộ từ vựng về
Viết trang trọng - Từ rút gọn

---

Bộ từ vựng về
Cụm từ - Thành ngữ - Châm ngôn

---

HƯỚNG DẪN NHỊ NGỮ

Cho Người đi làm

Số buổi và mức phí được thiết kế tùy theo đề nghị của nhóm học viên và trình độ người học.
Liên hệ

Cho Học sinh, sinh viên

Số buổi và mức phí được thiết kế tùy theo đề nghị của nhóm học viên và trình độ người học.
Liên hệ