Báo giá – Khuyến mãi

SÁCH NHỊ NGỮ

Thực hành
đánh vần tiếng Anh
bằng Nhị ngữ

250.000VNĐ/QUYỂN

Từ vựng Nhị ngữ
về
Rau - Củ - Quả

80.000VNĐ/QUYỂN

Từ vựng Nhị ngữ về Cơ thể người – Các hệ cơ quan của người

85.000VNĐ/QUYỂN

Từ vựng Nhị ngữ
về
Động vật - Các loài

115.000VNĐ/QUYỂN

ỨNG DỤNG BILETLINGO

TÍCH HỢP CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLE

Bộ từ vựng về
Rau - Củ - Quả

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về Cơ thể người –
Các hệ cơ quan của người

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Động vật - Các loài

89.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Thể dục - Thể thao - Trò chơi

69.000VNĐ/NĂM

Bộ từ vựng về
Hoa - Cây - Cỏ

69.000VNĐ/NĂM

HƯỚNG DẪN NHỊ NGỮ

Cho Người đi làm

Số buổi được thiết kế tùy theo đề nghị của học viên và trình độ người học.
200.000VNĐ/người/buổi 02 giờ

Cho Học sinh, sinh viên

Số buổi được thiết kế tùy theo đề nghị của học viên và trình độ người học
150.000VNĐ/người/buổi 02 giờ