January 10, 2020

Day

Sau hơn ba năm nghiên cứu và phát triển, nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với các bạn đầy đủ các khía cạnh của một cách học tiếng Anh hoàn toàn mới – Nhị Ngữ. Một cách học có thể giúp bạn rút ngắn một nửa chặng đường khổ ải và tự tin nói...
Read More