January 2020

Month

Sau hơn ba năm nghiên cứu và phát triển, nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với các bạn một cách học tiếng Anh hoàn toàn mới. Đó là Nhị Ngữ – Một cách học giúp có thể rút ngắn ít nhất 50% thời gian so với các cách học khác và tự tin nói...
Read More