December 2018

Month

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về bán hàng, Marketing hoặc các vị trí quản lý khác có thành tích xuất sắc trong công việc; Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ giáo dục và đào tạo; Cầu tiến, yêu thích học tiếng Anh; Khả năng tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 650;...
Read More
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về bán hàng, Marketing; Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp cũng có thể được xem xét nếu có đam mê và tố chất kinh doanh; Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ giáo dục và đào tạo; Khả năng tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 400; Cầu...
Read More