June 2016

Month

Ngày 26/10, tác giả Nguyễn Tiến Nùng và “nhóm phát triển” chính thức giới thiệu với công chúng “Cách học tiếng Anh bằng Nhị ngữ”. Buổi ra mắt cách học tiếng Anh bằng Nhị ngữ. Ảnh:dantri.com.vn Đây là phương pháp học tiếng Anh mới, được nghiên cứu trong nhiều năm, viết thành sách và ứng...
Read More